Lompat ke konten
Home » abu mansur al maturidi

abu mansur al maturidi

√ Abu mansur Al Maturidi dan Ajarannya, Lengkap!

Abu mansur Al Maturidi dan Ajarannya
Abu mansur Al Maturidi

Aliran al- Maturidi yah

Abu mansur Al Maturidi dan Ajarannya – Latar belakang lahirnya aliran ini, hampir sama dengan aliran Al-Asy’ariyah, yaitu sebagai reaksi penolakan terhadap ajaran dari aliran Mu’tazilah, walaupun sebenarnya pandangan keagamaan yang dianutnya hampir sama dengan pandangan Mu’tazilah yaitu lebih menonjolkan akal dalam sistem teologinya.

Pendiri dari aliran ini adalah Abu> Mansu>r Muhammad Ibn Muhammad Ibn Mahmu>d al-Matu>ridi yang lahir di Samarkand pada pertengahan kedua dari abad ke sembilan Masehi dan meninggal pada tahun 944 Masehi.[1] Ia adalah pengikut Abu Hanifah dan paham-pahamnya mempunyai banyak persamaan dengan paham-paham yang diajarkan oleh Abu Hanifah. Aliran teologi ini dikenal dengan nama Al-Maturidiyah, yang sesuai dengan nama pendirinya yaitu Al-Maturidi.[2] Selengkapnya »√ Abu mansur Al Maturidi dan Ajarannya, Lengkap!