BIOGRAFI IMAM SYAFI’I DAN MODEL ISTIMBAT HUKUMNYA

www.rangkumanmakalah.com A.    Biografi Imam Syafi’i imam syafi’i dan model istimbat hukumnya – Imam syafi’i ialah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadits dan pembaharu dalam agama (mujaddid) dalam abad kedua Hijriah.  Masa hidup...