√ Sejarah Berdirinya Kerajaan Mughal di India dan Perkembangannya!

Sejarah Berdirinya Kerajaan Mughal di India – Asal mula bangsa Mughal ialah dari masyarakat hutan yang mendiami Hutan Siberia dan Mughal luar di sekitar Danau Baikal. Sebenarnya mereka itu bukanlah suku nomad yang berpindah-pindah dari satu stepa ke stepa yang lain, walaupun mereka menaklukkan banyak stepa dengan ketangkasannya menunggang kuda. Pemimpin atau Khan bangsa Mughal … Baca Selengkapnya