√ Al-azhar dan Pusat Pendidikan Tinggi Islam, Lengkap!

Al-azhar dan Pusat Pendidikan Tinggi Islam
Al-azhar dan Pusat Pendidikan Tinggi Islam

Sejarah berdirinya al-Azhar.

Al-azhar dan Pusat Pendidikan Tinggi Islam – Setelah Dinasti Fatimiyyah menguasai Mesir, maka keinginan untuk menancapkan kekuasaanya dan menyebarkan madhabnya menjadi keinginan pertamanya.

Apalagi masyarakat muslim Mesir saat itu adalah Muslim Sunni, sedang Dinasti Fatimiyyah bermadhab Syi’ah Ismailiyyah. Maka perlu suatu pusat dakwah untuk tujuan politiknya tersebut. Maka perlu didirikan pusat-pusat pendidikan , yang disitu akan berkumpul banyak orang dan berguna untuk menyelenggarakan ta’lim menyebarkan ilmu. Kemudian menentukan para syeh untuk tinggal disitu dan mengajarkan ilmu,membimbing mereka, maka didirikanlah Jami’ al-Azhar.

Baca Selengkapnya

√ Sejarah Perkembangan Dinasti Fatimiyah, lengkap!

www.rangkumanmakalah.com A. PENDAHULUAN Dinasti Fatimiyah merupakan salah satu imperium besar sepanjang sejarah Islam. Pada awalnya, daulah ini hanya berupa dinasti kecil yang melepaskan diri dari kekuasaan daulah Abbasiyah. Mereka mampu memerintah lebih dua abad sebelum ditaklukkan oleh dinasti Ayyubiyah dibawah kepemimpinan Salah al-Din al-Ayyubi. Fatimiyah adalah dinasti Syi’ah yang dipimpin oleh 14 … Baca Selengkapnya

Jasa Optimasi Website