√ Makna Ummi Bagi Rasulullah SAW

Makna Ummi Bagi Rasulullah SAW
Makna Ummi Bagi Rasulullah SAW

A. Arti Ummi secara Bahasa dan Istilah

Makna Ummi Bagi Rasulullah SAW – Dari sisi bahasa, kata ummi ini mempunyai banyak arti. Hal ini dapat kita lihat ketika Allah mengungkapkan kata ummi dalam al-Qur’a>n. Dalam al-Qur’a>n, kata ummi ini tidak hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga kepada masyarakat Arab, dan kaum Yahudi.

Kata Ummi, jamaknya ummiyyun (ummiyyin) artinya orang yang buta huruf, tiada tahu tulis baca.[1]

Baca Selengkapnya

Jasa Optimasi Website