√ IMAM SYAFI’I DAN MODEL ISTIMBAT HUKUMNYA, Lengkap!

www.rangkumanmakalah.com A. Biografi Imam Syafi’i Imam syafi’i dan model istimbat hukumnya – Imam syafi’i ialah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadits dan pembaharu dalam agama (mujaddid) dalam abad kedua Hijriah. Masa hidup Imam Syafi’i ialah semasa pemerintahan Abbasiyyah. Masa ini adalah suatu masa permulaan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. … Baca Selengkapnya

√ KAIDAH- KAIDAH USHUL FIQH, Pembahasan dari Imam Syafi’i

www.rangkumanmakalah.com A. Pendahuluan Qawaidul Ushuliyah (kaidah-kaidah Ushul fiqh ) adalah suatu kebutuhan bagi kita semua khususnya mahasiswa fakultas syari’ah, calon mujtahid yang akan meneruskan perjuangan pendahulu – pendahulu kita dalam membela dan menegakkan islam dimanapun berada. Banyak dari kita yang kurang mengerti bahkan ada yang belum mengerti sama sekali apaitu Qawaidul ushuliyah. Maka dari itu, kami … Baca Selengkapnya

Jasa Optimasi Website