√ Dinasti Saljuk dalam Sejarah Peradaban Islam

Dinasti Saljuk dalam Sejarah Peradaban Islam
Dinasti Saljuk dalam Sejarah Peradaban Islam

Dinasti Saljuk dalam Sejarah Peradaban Islam – Dinasti Saljuk merupakan kelompok bangsa Turki yang berasal dari suku Ghuzz. Dinasti Saljuk dinisbatkan kepada nenek moyang mereka yang bernama Saljuk ibn Tuqaq (Dukak).Ia merupakan salah seorang anggota suku Ghuzz yang berada di Klinik,dan akhirnya menjadi kepala suku Ghuzz yang dihormati dan dipatuhi perintahnya[1].

Negeri asal mereka terletak di kawasan utara laut Kaspia dan laut Aral dan mereka memeluk agama Islam pada akhir abad ke 4 H/10M dan lebih kepada mazhab sunni.

Baca Selengkapnya

√ Sejarah Madrasah Nizamiyah, Kajian Lengkap!

Sejarah Madrasah Nizamiyah
Sejarah Madrasah Nizamiyah

Pengertian Madrasah

Sejarah Madrasah Nizamiyah – Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Madrasah adalah Sekolah atau perguruan yang biasanya berdasarkan agama Islam.[1]

Kata madrasahdalam bahasa Arab adalah bentuk kata “keterangan tempat” (zharaf makan) dari akar kata “darasa“. Secara harfiah “madrasah” diartikan sebagai “tempat belajar para pelajar”, atau “tempat untuk memberikan pelajaran”.[2]

Baca Selengkapnya

√ Sejarah Madrasah dan Perkembangannya, dari A – Z LENGKAP!

Sejarah madrasah sebagai lembaga pendidikan formal, sebenarnya telah terlebih dahulu berkembang lembaga pandidikan non formal. Bahkan lembaga-lembaga tersebut saat ini masih banyak kita jumpai. Lembaga-lembaga pendidikan Islam non formal Masjid Semenjak berdirinya di zaman nabi Muhammad masjid telah menjadi pusat kegiatan dan informasi berbagai masalah kaum muslimin, baik yang menyangkut pendidikan maupun sosial ekonomi. Sebagai … Baca Selengkapnya

Jasa Optimasi Website