Lompat ke konten
Home » √ Bacaan Do’a Selamat Tolak Bala Arab, Latin dan Artinya!

√ Bacaan Do’a Selamat Tolak Bala Arab, Latin dan Artinya!

Daftar Isi

Bacaan Do’a Selamat Tolak Bala Arab, Latin dan Artinya. Pada Akhir – Akhir ini banyak musibah yang dialami oleh masyarakat indonesia. Baik Musibah yang berasal dari bencana Alam maupun musibah yang disebabkan oleh bencana Non Alam.

Musibah yang berasal dari bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, gunung meletus, Sunami, Banjir, dan lain sebagainya yang mana sumber dari musibah tersebut adalah dari alam yang kita tempati.

Sedangkan Musibah yang disebabkan bencana non alam adalah berupa penyebaran Virus seperti virus Covid-19 yang sering kita sebut sebagai virus Corona, H5N1, HantaVirus, HIV AIDS, dan beberapa Virus lainnya. Maka dari itu, Agar kita terhindar dari berbagai macam musibah di atas maka dalam islam kita dianjurkan untuk membaca do’a tolak balak baik dengan versi panjang maupun versi pendek.

zikir tolak bala
zikir tolak bala

Pentingnya Membaca Do’a Tolak Balak Bagi umat Islam

Memang Semua bencana adalah atas kehendak sang maha pencipta, Namun jika kita mempelajari teori kausalitas yang mana sebab akibat. Maka yang pasti semua bencana pasti ada penyebabnya, baik disebabkan oleh manusia maupun makhluk hidup yang lain.

Terdapat sebuah firman Allah SWT yang berbunyi bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi yang mana berpotensi membuat kehancuran dan kekacauan. Maka dari itu, melihat hal tersebut maka penyebab dari bencana baik bencana alam maupun non alam ini sebenarnya disebabkan oleh manusia sendiri. Seperti Penebangan Hutan, dll.

Sehingga untuk mengantisipasi atau terhindar dari musibah maka kita diharuskan untuk membaca do’a tolak balak baik dengan cara singkat maupun panjang. Baik dibaca ketika selesai solat maupun dibaca setiap saat.

Bacaan Do’a Selamat Tolak Bala Sesudah Sholat Singkat

Berikut adalah bacaan Do’a tolak balak yang sering dibaca secara bersama – sama khususnya pada saat khutbah ibadah sholat jum’at.

1. Do’a Selamat Tolak Bala Bahasa Arab Singkat

Bacaan Do'a Selamat Tolak Bala Arab, Latin dan Artinya

2. Do’a Selamat Tolak bala Latin singkat

Allaahummadfa’ ‘annal-gholaa’a wal-wabaa’a wal-fahsyaa’a wal-munkara was-suyuufal-mukhtalifata wasy-syadaa’ida wal-mihana maadhohara minhaa wa maabaathana mim balaadinaa khaassataw wa min buldaanil-muslimiina ‘aammatan. innaka ‘alaa kulli syai’in qodiir.

3. Terjemahan Do’a Selamat Tolak bala Singkat

Artinya :”Ya Allah, hindarkanlah kami dari resesi ekonomi, musibah penyakit, kekejian, kemungkaran dan bencana yang timbul karena perang, kesulitan-kesulitan dan berbagai petaka baik yang lahir maupun yang batin dari negeri kami khususnya atau dari negeri kaum muslim pada umumnya, sesungguhnya Engkau Maha atas segala sesuatu.

Bacaan Do’a Tolak Bala Sesudah Sholat Panjang

1. Bacaan Do’a Tolak Bala Bahasa Arab Panjang

Bacaan Do'a Tolak Bala Arab, Latin dan Artinya

2. Do’a Tolak bala Latin Panjang

Allahumma bihaqqil faatihah wasirril faatihah ya faarijal hammi wa yaa kaasyifal ghammi ya malli ibaadihii yaghfiru wayarham yaa daafi’al bala’i. yaa Allah wa yaa daafi’al bala’i yaa rahmaan wa yaa daafi’al balaa’i yaa rahiim idfa’ annal gholaa’a wal balaa’a wal wabaa’a wal fahsyaa’a wal mungkara was suyuufal mukhtalifata wasy syada-ida wal mihana maa dhahara minhaa wamaa bathana fii baladinaa hadzaa khash shataw wamibbul daanil muslimiina ‘ aammatan innaka’ alaama tasyaa’u qadiir.

3. Terjemahan Do’a Tolak bala Panjang

Artinya: ” Ya Allah, dengan kebenaran fatihah dan dengan rahasia yang terkandung dalam fatihah, ya Allah Tuhan Yang melapangkan kedudukan dan Yang menghilangkan kesedihan, Ya Allah Tuhan Yang Maha kasih sayang kepada hambanya, Ya Allah, Tuhan Yang menghindarkan bala, Ya Allah Tuhan Pengasih Yang menolakkan bala, Ya Allah Tuhan Yang Maha Penyayang Yang menjauhkan bala, tolakanlah dari kami malapetaka, bala, bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan, yang tampak dan yang tersembunyi, dalam negara kami khususnya dan dalam negara kaum muslimin pada umumnya, sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu.”

Kesimpulan

Do’a tolak bala di atas dapat dibaca setelah sholat fardhu atau setiap saat agar anda terhindar dari musibah dan mara bahaya baik dunia maupun di akhirat. Namun yang pasti kebanyak orang membaca do’a ini untuk menjauhkan bahaya dan bencana di dunia. Baik bencana alam, wabah, atau yang lain.

Itulah bacaan doa tolak bala Bahasa Arab beserta latin dan terjemahnya, Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Swt dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan keburukan. Aamiin

Pencarian Terkait Do’a Tolak Balak

  • doa selamat dunia akhirat Lengkap
  • doa tolak bala singkat
  • doa tolak bala pendek latin
  • doa tolak bala sesuai sunnah
  • zikir tolak bala
  • doa tolak bala terbalik tangan
  • doa tolak bala arab, latin
  • doa tolak bala latin dan artinya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *